Điều kiện cấp sổ đỏ

0
48

Gia đình tôi có một mảnh đất do ba mẹ tôi tự khai phá từ năm 1975, có đầy đủ giấy tờ nộp thuế hoa màu, thuế đất và giấy xác nhận sử dụng đất của UBND xã cấp cho nhà tôi sử dụng đất từ năm 1975 đến giờ.

Gia đình tôi có một mảnh đất do ba mẹ tôi tự khai phá từ năm 1975, có đầy đủ giấy tờ nộp thuế hoa màu, thuế đất và giấy xác nhận sử dụng đất của UBND xã cấp cho nhà tôi sử dụng đất từ năm 1975 đến giờ.

Hiện gia đình tôi vẫn nộp thuế đầy đủ, sinh sống trên mảnh đất đó và không có bất cứ sự tranh chấp nào. Vậy mảnh đất nhà tôi đang sử dụng có đủ điều kiện được cấp sổ đỏ hay không? Nếu mảnh đất đó trong diện giải tỏa, có được cấp sổ đỏ hay không và có được đền bù hay không? (Thuy Nguyen)

Trả lời:

Câu hỏi của chị không nói rõ là mảnh đất nhà chị đang sử dụng là ở địa phương nào? Thuộc đô thị hay là nông thôn? Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở? Vậy nên tôi xin trả lời về mặt nguyên tắc câu hỏi của chị như sau:

Căn cứ Luật Đất đai được Quốc hội ban hành ngày 26-11-2003, căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 29-10-2004 hướng dẫn thi hành luật đất đai, căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai thì mảnh đất nhà chị đang sử dụng đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu mảnh đất đó thuộc diện bị giải tỏa nhưng quy hoạch giải tỏa có sau khi sử dụng đất và chưa có quyết định thu hồi đất thì vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu có quyết định thu hồi đất thì nhà chị sẽ được đền bù.

Chị vui lòng tìm đọc các văn bản tôi đã viện dẫn nêu trên để biết thêm chi tiết. Nếu mảnh đất nhà chị đang sử dụng ở TPHCM, chị tìm đọc thêm Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14-3-2009 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TPHCM do UBND TPHCM ban hành.

Luật sư Ngô Đình Hoàng
(Theo NLĐ)

LEAVE A REPLY