HƯỚNG DẪN TẠO TRANG VỞ TẬP VIẾT VÀ CHỮ MẪU Ở TIỂU HỌC TỪ A – Z |KIẾN THỨC TIỂU HỌC|

– Kênh Kiến thức Tiểu học xin hướng dẫn thủ thuật nho nhỏ dành cho các thầy cô dạy tiểu học.
– Việc dạy tập viết và rèn chữ học sinh tiểu học là rất quan trọng. Đặc biệt là các em ở giai đoạn đầu tiểu học các lớp 1,2,3. Nhằm giảm thời gian viết mẫu cho từng học sinh, thầy cô chỉ cần chuẩn bị nội dung này khoảng 10 phút ở nhà, chúng ta sẽ chuẩn bị được cho cả lớp và có thể lưu lại để dạy học trong nhiều năm.
Mong thầy cô xem video và đóng góp ý kiến để cộng đồng giáo viên Tiểu học có thêm kĩ năng, giúp cho tiết học đạt hiệu quả tốt hơn.

#kien_thuc_tieu_hoc #hướng_dẫn_làm_vở_tập_viết#viết_mẫu#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *