Hướng dẫn viết chữ r (cỡ nhỏ) – |Kiến thức Tiểu học|

0
48

Cấu tạo: Chữ r thường là kết hợp của hai nét cơ bản là nét thẳng xiên và nét móc hai đầu. Cả hai nét này đều có biến điệu.
+ Nét thẳng xiên: Ở cuối nét có vòng xoắn nhỏ.
+ Nét móc hai đầu: Đầu bên trái cao lên, nối liền vòng xoắn.

LEAVE A REPLY