Ngôi nhà phong cách tại Paris của L’Wren Scott và Mick Jagger

Hãy xem ngôi nhà khá tuyệt vời của cặp đôi nổi tiếng này để hiểu hơn về lối sống đầy thi vị và phong cách của họ. Chính chủ nhân của ngôi nhà đã dùng ý tưởng thiết kế của cô cùng với những sở thích và sự sáng tạo để làm thành nét đẹp và hoàn hảo cho ngôi nhà tại thủ đô Paris đầy hoa lệ.

Ngôi nhà phong cách tại Paris của L’Wren Scott và Mick Jagger

Ngôi nhà phong cách tại Paris của L’Wren Scott và Mick Jagger

Ngôi nhà phong cách tại Paris của L’Wren Scott và Mick Jagger

Ngôi nhà phong cách tại Paris của L’Wren Scott và Mick Jagger

Ngôi nhà phong cách tại Paris của L’Wren Scott và Mick Jagger

Ngôi nhà phong cách tại Paris của L’Wren Scott và Mick Jagger

Ngôi nhà phong cách tại Paris của L’Wren Scott và Mick Jagger

Ngôi nhà phong cách tại Paris của L’Wren Scott và Mick Jagger

Ngôi nhà phong cách tại Paris của L’Wren Scott và Mick Jagger

Ngôi nhà phong cách tại Paris của L’Wren Scott và Mick Jagger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *