Ngôi nhà phong cách tại Paris của L’Wren Scott và Mick Jagger

Hãy xem ngôi nhà khá tuyệt vời của cặp đôi nổi tiếng này để hiểu hơn về lối sống đầy thi vị và phong cách của họ. Chính chủ nhân của ngôi nhà đã dùng ý tưởng thiết kế của cô cùng với những sở thích và sự sáng tạo để làm thành nét đẹp và hoàn hảo cho ngôi nhà tại thủ đô Paris đầy hoa lệ.

dffc426b7c1233ad7e2712b6011533d3 Ngôi nhà phong cách tại Paris của L’Wren Scott và Mick Jagger

e789005bfdd53310eb0f012f61396473 Ngôi nhà phong cách tại Paris của L’Wren Scott và Mick Jagger

1e31aee263796578c612ad9ae8b9e128 Ngôi nhà phong cách tại Paris của L’Wren Scott và Mick Jagger

06db6d685952346cfa2cc12379b4f35c Ngôi nhà phong cách tại Paris của L’Wren Scott và Mick Jagger

6eaa28df423cb966251a235060d36910 Ngôi nhà phong cách tại Paris của L’Wren Scott và Mick Jagger

50d684ba838db3d2ce7b29ed493293ad Ngôi nhà phong cách tại Paris của L’Wren Scott và Mick Jagger

969330de2adfdc917c341eeed2146382 Ngôi nhà phong cách tại Paris của L’Wren Scott và Mick Jagger

b60eb164a62ee261d5a50f24721acb24 Ngôi nhà phong cách tại Paris của L’Wren Scott và Mick Jagger

ba606ead66ef3f84e045b963fa738ed6 Ngôi nhà phong cách tại Paris của L’Wren Scott và Mick Jagger

c4e7682877a8947e76650f136e95961b Ngôi nhà phong cách tại Paris của L’Wren Scott và Mick Jagger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *