Ngôi nhà đầy mê hoặc của Britney Spears tại Malibu

Ngắm nhìn từ bên ngoài ngôi nhà đã thấy vẻ ấn tượng của nó bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế cùng thiên nhiên tuyệt vời tạo nên view nhìn hoàn hảo. Nội thất bên trong ngôi nhà tại Malibu của công chúa nhạc pop cũng sẽ hoàn toàn mê hoặc bạn.

Ngôi nhà đầy mê hoặc của Britney Spears tại Malibu

Ngôi nhà đầy mê hoặc của Britney Spears tại Malibu

Ngôi nhà đầy mê hoặc của Britney Spears tại Malibu

Ngôi nhà đầy mê hoặc của Britney Spears tại Malibu

Ngôi nhà đầy mê hoặc của Britney Spears tại Malibu

Ngôi nhà đầy mê hoặc của Britney Spears tại Malibu

Ngôi nhà đầy mê hoặc của Britney Spears tại Malibu

Ngôi nhà đầy mê hoặc của Britney Spears tại Malibu

Ngôi nhà đầy mê hoặc của Britney Spears tại Malibu

Ngôi nhà đầy mê hoặc của Britney Spears tại Malibu

Ngôi nhà đầy mê hoặc của Britney Spears tại Malibu

Ngôi nhà đầy mê hoặc của Britney Spears tại Malibu

Ngôi nhà đầy mê hoặc của Britney Spears tại Malibu

Ngôi nhà đầy mê hoặc của Britney Spears tại Malibu

Ngôi nhà đầy mê hoặc của Britney Spears tại Malibu

Ngôi nhà đầy mê hoặc của Britney Spears tại Malibu

Ngôi nhà đầy mê hoặc của Britney Spears tại Malibu

Ngôi nhà đầy mê hoặc của Britney Spears tại Malibu

Ngôi nhà đầy mê hoặc của Britney Spears tại Malibu

Ngôi nhà đầy mê hoặc của Britney Spears tại Malibu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *