Đặc biệt, mấy tháng nay khi công việc thất thường, chồng tôi càng có nhiều thời gian đắm chìm trong thế giới sex. Không ít lần tôi tình cờ bắt gặp và nhắc nhở anh phải lưu ý vì con...