Có thể ủy quyền bán đất khi đang sống ở nước...

Tôi có mua một miếng đất 7x40m, có hợp đồng mua bán tay, nay lên xã xin thủ tục sang tên mới biết miếng đất...